בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

אזהרה והתראה

אזהרה והתראה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 148

עמודי הכונה ואזהרה בצד הכביש: מחזיר אור מרובע- צד ימין של הכביש. שני מחזירי אור עגולים- צד שמאל של הכביש.

כוחו יפה בצידי הדרך שלפניך