בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

אזהרה והתראה

אזהרה והתראה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 143

אבנים מידרדרות מימין או משמאל, בהתאמה.

כוחו יפה בדרך שלפניך