בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

אזהרה והתראה

אזהרה והתראה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 147

רכב עבודה או טרקטור חוצה.

כוחו יפה בדרך שלפניך