בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

אזהרה והתראה

אזהרה והתראה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 145

תנועה דו סטרית

כוחו יפה בדרך שלפניך