בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

אזהרה והתראה

אזהרה והתראה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 129

מפגש מסילת ברזל. הוצב תמרור 129 עם חצים מתחתיו, תתכן תנועת רכבות בשני הכוונים.

כוחו יפה בדרך שלפניך