בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

אזהרה והתראה

אזהרה והתראה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 119

צמתי הסתעפות: ימינה ולאחר מכן שמאלה או שמאלה ולאחר מכן ימינה, בהתאמה.

כוחו יפה בצמתים שלפניך