בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

אזהרה והתראה

אזהרה והתראה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 127

גודש בתנועה לפניך.

כוחו יפה בדרך שלפניך. אם הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.