בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

אזהרה והתראה

אזהרה והתראה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 127פ

גודש בתנועה לפניך

כוחו יפה בדרך שלפניך. אם הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.