בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

סימון על פני הדרך

סימון על פני הדרך

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 820

מקום אסור לחניה מסומן בצבע לבן: אסורה חניה בתוך השטח המסומן.