בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

סימון על פני הדרך

סימון על פני הדרך

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 804

שביל או נתיב מיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ בלבד.