מערכות הבטיחות

כאשר יש תקלה במערכות שנפרט בהמשך יש :

 1. לעצור מיד את הרכב.
 2. לאפשר רק לבעל מקצוע מוסמך לתקן את הרכב.

מערכת ה-ABS (Anti Blocking System)

הגדרה: מערכת המונעת נעילה בשעת בלימה חזקה (כמו בכביש חלק) ובכך שומרת על יכולת ההיגוי ברכב.
תקלה: התראה על הצג, מערכת הבלמים תפעל כרגיל פרט למערכת ה—ABS - יש לפנות מיד למוסך. יש לזכור שתקלה במערכת אינה אומרת תקלה במערכת הבלימה.

מערכת ה- EBS (Electronic Blocking System)

חלק ממערכת ה- ABS אשר פועלת על כל גלגל בנפרד, אלקטרוני. מערכת המתאימה את עוצמת הבלימה של כל גלגל בנפרד והיא מבצעת גם את תפקודי מערכת ה- ABS

מערכת ה- -ESP (Electronic Stability Program) בקרת יציבות אלקטרונית.

המערכת מודדת את הכוחות הפיסיקליים המופעלים על הרכב למול מגבלות הרכב ופועלת לתיקון פעולות הנהג בעת צורך. לאחר שהמערכת זיהתה באמצעות החיישנים את המצב המסוכן, מפעילה המערכת את הבלמים על גלגל אחד או יותר באופן שאינו תלוי בנהג. במידת הצורך אף מפחיתה את כוח המנוע שמועבר לגלגלים המניעים

מערכת TCS או ASR - בקרת אחיזה אלקטרונית

מטרתה : שיפור יציבות הרכב, בעיקר בכביש חלק.

מערכת הגה הכח

מערכת לכיוון ולשליטה על כיוון הרכב.

מערכת ההגה כח פרוגרסיבית

הגה המופעל בכוח חשמלי או הידראולי, בכדי להקלה על הנהג מלהפעיל כוח פיזי לסיבוב ההגה. למשל, במהירות נמוכה (חניה) נדרש כוח רב, הגה הכוח עוזר בהפעלת כוח ומפחית אותו בהדרגה.

תקלות

 1. בלאי לא אחיד בצמיגים הקדמיים עקב בעיה במערכת ההיגוי. מזהים : הגה מושך חזק לכיוון.
 2. אי יציבות ברכב – בעיה במערת היגוי או חוסר איזון בין הצמיגים.

צמיגים

הצמיג חשוב מאוד לבטיחות הנהיגה הואיל והוא אחראי לאחיזת הרכב בדרך וליציבות הרכב. צמיג שאינו בלחץ האוויר הנכון מסכן את הנהג והנוסעים. לחץ האוויר הנדרש בגלגל רגיל או רזרבי רשום על מדבקה המודבקת ברכב או בספר רכב לפי הוראות יצרן.

ההשפעות של לחץ אויר נמוך

 1. בלאי מואץ של הצמיגים.
 2. פגיעה ביציבות הרכב.
 3. חימום הצמיגים יתר על המידה.
 4. עלייה בצריכת הדלק.
 5. עלייה בזיהום האוויר.
לחץ אויר גבוה מידי - גורם לשחיקת יתר של הצמיגים.

צמיג תקין

עומק החריצים בצמיג לא יפחת מ-2 מ"מ. החריצים מאפשרים ניקוז יעיל של המים בין הצמיג לכביש הרטוב.

רכישת צמיג

כאשר רוכשים צמיג חדש – יש לוודא שאינו קיים יותר מ-6 שנים (תאריך הייצור של הצמיג מוטבע על הצמיג).
כאשר רוכשים צמיג משומש - יש לוודא שגילו אינו יותר משנתיים.

תקר (פנצ'ר)

כשיש תקר בגלגל – אין לנסוע ברכב ויש להחליף הגלגל (יש חשש לאיבוד שליטה על הרכב וגרימת נזק בלתי הפיך לצמיג). במידה והתקר אירע תוך כדי נסיעה – יש לחזק האחיזה בהגה ולבלום בהדרגה עד לעצירה.

החלפת גלגל

 1. הפעלת בלם יד (ע"מ לייצב הרכב).
 2. שחרור מועט וראשוני של האומים (חצי סיבוב יספיק).
 3. הצבת המגבה (ג'ק) במקום שסומן ע"י היצרן או במקום חזק ובטוח אחר בסמוך לגלגל שרוצים להחליף והרמת הרכב במגבה.
 4. שחרור מלא של האומים.
 5. החלפת הגלגל.
 6. התקנת האומים.
 7. לאחר הורדת הרכב מהמגבה, יש לבצע חיזוק נוסף של האומים. וכן יש לבצע חיזוק נוסף של האומים לאחר נסיעה של כ-50 ק"מ.

- החלפת צמיגים למידה אחרת טעונה אישור של רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה