הדרך וחלקיה

דרך – מקום פתוח שיש לציבור זכות לעבור בו בכל אמצעי, כגון כביש, מסילה, רחוב, ככר, דרך, גשר, סמטה, מעבר, שביל ועוד.
שול הדרך - השטח הסמוך לשפת הכביש, שאין לצידו מדרכה, עד לרוחב של 3 מטרים או עד קצה תעלת הניקוז.
עובר דרך - כל המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה לעמידה או לכל מטרה אחרת.
נתיב -בין אם סומן ובין אם לא, נתיב הוא חלק מרוחבו של הכביש, שיש בו מספיק מקום לתנועת טור אחד של כלי רכב, למעט רכב דו-גלגלי. נתיב שסומן הוא "נתיב תחום".
- סימון צהוב בכביש מסמן נתיב לתחבורה ציבורית.
- סימון כתום על הכביש מסמן עבודות בכביש.
כביש חד סטרי - כביש בו נוסעים כלי הרכב בכיוון אחד בלבד. תנועה מנוגדת לכיוון הכביש מותרת לרכב ביטחון בתפקיד או על פי הוראת שוטר.
כביש דו סטרי - כביש בו אין סימונים / תמרורים המעידים על היותו חד-סיטרי. במידה ודרך דו סיטרית נחסמה ע"י עמוד, מבנה וכד' יש לעבור את המקום מימין, אא"כ סומן אחרת.
שטח הפרדה (שמו העממי "אי תנועה") - שטח המחלק את כיווני הנסיעה. השטח עשוי להיות בנוי, סימון צבע, צמחייה, ולא סלול. שטח הפרדה מחלק כביש דו-סטרי לשני כבישים חד-סיטריים. בשטח זה אסור לעצור ויש לנהוג לימנו כל עוד אין תמרור המורה אחרת.
שטח הפרדה בנוי - שטח הפרדה מוגבה כגון מעקה בטיחות, אבן מוגבהת, צמחייה, מדרכה, ועוד.
רחוב משולב - דרך המיועדת למשחקים, הולכי רגל ורכבים. בכניסה לדרך מוצב תמרור המורה על רחוב משולב. המהירות המרבית המותרת היא 30 קמ"ש. על הנהג לאפשר לילדים ולהולכי הרגל להמשיך בפעילותם ללא הפרעה.
מעבר חצייה - חלק הכביש המסומן ע"פ סימון / תמרור כמיועד לחציה של הולכי רגל.
מדרכה - חלק מרוחבה של דרך המצוי בצדו, המשמשת את הולכי הרגל. בדרך כלל המדרכה מוגבהת מעל הדרך. לרכב מותר לחצות את המדרכה כדי להיכנס לשטח פרטי או כאשר קיים תמרור המתיר זאת.שביל- דרך או חלק מהדרך שאינו כביש, שהוקצה לסוג עוברי דרך . (תמונות של סוגי שבילים)
קו עצירה - קו המסומן לרוחב כביש ומסמל היכן יש לעצור אם הנהג נדרש לעצור.
צומת - השטח המתהווה ע"י פגישתם של 2 כבישים או יותר במפלס אחד.
מחלף - מפגש של דרכים במפלסים שונים הכולל את הדרכים המחברות בין המפגש.
מפגש מסילת ברזל - מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך;

סוגי דרכים

דרך עירונית - דרך המצויה בתחום רשות מקומית, בכנסה אליה מוצב תמרור (עיגול ובתוכו בית), וביציאה ממנה ישנו תמרור מבטל. מהירות מרבית מותרת: 50 קמ"ש (אא"כ צוין אחרת בתמרור).
דרך בין עירונית - דרך שאינה עירונית. מהירות מרבית מותרת: 80 קמ"ש ללא שטח הפרדה בנוי, ו- 90 קמ"ש עם שטח הפרדה בנוי (אא"כ צוין אחרת בתמרור).
דרך מהירה - דרך שאינה עירונית, ויש בה 2 כבישים לפחות, המיועדים לתנועת כלי רכב מנועיים. בכל כביש קיימים לפחות 2 נתיבים באותו כיוון נסיעה. בין הכבישים מפריד שטח הפרדה. מהירות מרבית מותרת: 110 קמ"ש (אא"כ צוין אחרת בתמרור). מאפיינים: אין צמתים ומפגש מסילות ברזל, הכניסה להולכי רגל אסורה, מוצב תמרור בכניסה (ובצמוד אליו תמרור האוסר כניסת כלי רכב שאינם מסוגלים לנסוע במהירות המצוינת בו) ותמרור ביטול ביציאה.

צמתים

צומת

מפגש של שני כבישים או יותר, באותו מפלס, התחום באבני שפת הכביש או בארכתם המדומה. צומת אינה כוללת התמזגויות של כביש עם דרך. שם לב להבדל בין צומת למחלף. מפגש עם עפר וכביש יחשב כצומת, כאשר מוצב תמרור המעיד על כך, או, כאשר תנועה רכב נוהגת לעבור במסלול העפר

הסכנות בצומת

 1. תנועה רבה ולכן, רכבים רבים, בכבישים מנוגדים עם מרווחים קטנים. יש להגיב מהר לפעולות רבות.
 2. הולכי רגל רבים חוצים כביש באופן בטוח ולא בטוח.
 3. ריבוי תמרורים שעל הנהג לקלוט. התמרורים הרבים מעבירים מסר נרחב ומדויק יותר לגבי ההתנהגות בצומת.
 4. מטלות רבות לזמן קליטה קצר (כביש, תנועה, כלי רכב, עוברי דרך, משקל רכבו, סוג רכבו, יכולת תמרון עוד).
 5. כביש חלק עקב שחיקת הצמיגים עליו.

פעולות לפני צומת

 1. זיהוי תמרורי צומת.
 2. האטה.
 3. זהוי תמרורי מתן זכות קדימה (אם יש) – שמו לב לא תמרור הצומת מגדיר את כללי מתן זכות קדימה, אלא, תמרורים וכללים הידועים לנו לכך.
 4. הבטה לרחוק – זיהוי סכנות.
 5. בדיקה האם ניתן לצאת מהצומת מבלי להיעזר במרכזו, עקב מצב התנועה.
 6. ביצוע פעולות קודם, אם אפשר כמו, הורדת הילוכים.

בצומת:

 1. אסור לעקוף, פרט, לתנועה בטורים.
 2. הנהג יכנס ויצא מאותו נתיב, בהתאם לסימון, הוראות תמרורים ורמזורים.

כאשר צומת מרומזר הוא צומת שבו יש רמזור.
רמזור אדום - מורה לעצור ולהתכונן לנסיעה עם הופעת אור ירוק. כל עוד אין אור ירוק אין לנסוע.
רמזור אדום וצהוב יחד - מורה לעצור ולהתכונן לנסיעה עם הופעת אור ירוק. כל עוד אין אור ירוק אין לנסוע.
ירוק - מורה לנסוע - רק אם הצומת פנוי.
ירוק מהבהב - מוצב בצמתים שמהירות ההגעה אליהם 60 קמ"ש ומעלה. אחרי ירוק מהבהב (שיהבהב פעמים) יופיע צהוב מהבהב- על הנהג לעצור, אלא אם הוא בתוך הצומת שאז יש להתקדם מהר ככל הניתן.
צהוב - מורה לעצור! שכן מיד יופיע אור אדום.
צהוב מהבהב - צהוב מהבהב - הרמזור יצא מכלל פעילות. על הנהג להאט ככל הניתן ולהישמע להוראות התמרורים.

מקום העצירה ברמזור הוא לפני קו העצירה. אם אין קו עצירה, יש לעצור לפני המעבר חציה. אם אין מעבר חציה, יש לעצור לפני הרמזור.

סולם היררכיה בדרך

 1. הוראת שוטר
 2. רמזור
 3. תמרור בצומת ללא שוטר/רמזור
 4. חוקי תנועה

תמרור עצור

כשמוצב בצד ימין - מחייב כל רכב בכיוון הנסיעה אליו הוא מופנה לבצע עצירה מוחלטת ולתת זכות קדימה.
כשמוצב בצד שמאל – מחייב רק את הפונה שמאלה והמבצע פניית פרסה שמאלה.
- תמרורים ככלל יהיו תקפים עד לתמרורים אחרים המורים על ביטולם.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה