מכונאות

תחזוקת הרכב

שמירה על תקינות ובטיחות הרכב באופן רצוף :

 1. קנית חלקי רכב מאושרים על ידי רשות המיסוי ובהתאם להוראות היצרן, בייחוד למערכות הבלימה והיגוי.
 2. תחזוקה בהתאם לדרישות היצרן ורשות הרישוי.

בדיקות שעל הנהג לבצע

שים לב שכאשר יש תקלה אין לנהוג ברכב ויש לגררו למוסך.

 1. לוח המחוונים – א. נורית חיווי מאותתת מהר – מסמנת פנס איתות לא תקין (נתיך לא תקין\נורה שרופה) - החלפת נורה תיעשה ע"פ הוראות היצרן. ב. נורית חום המנוע - יש לעצור ולאפשר למנוע לפעול בסיבובי מנוע בינוניים וללא עומס, זאת לזמן קצר ע"מ שיתקרר. אם החום לא יורד – יש לכבות את המנוע.
 2. בדיקת לחץ אוויר בצמיגים (כולל חלופי). ניקוי הפנסים והשמשות – לראות טובה.
 3. תקינות המגבים והפנסים.
 4. בדיקה של התראות שבלוח מחוונים.
 5. בדיקת נוזלים בבלמים.
 6. בדיקת שמנים ונוזלים במערכת.
 7. בדיקת נוזלים בסיסית : בדיקת מפלס שמן המנוע, נוזל ניקוי השמשות ונוזל קירור.
 8. בדיקת רישוי שנתית במכון מוסמך ומהימן (כולל בדיקת זיהום הרכב).
 9. ביצוע בדיקות תקופתיות נוספות של מערכות הבטיחות (כמו, בדיקת חורף).

תקינות מערכת הבלימה

 1. בדיקות לתקינות המערכת: מפלס נוזל הבלמים, יעילות הבלימה, רעידות ורעשים חריגים.
 2. אם באמצע הדרך מרגישים בעיה עם מערכת הבלמים , יש לעצור מיד ולגרור את הרכב למוסך.
 3. רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר למעלה מ-16,000 ק"ג צריך לבצע בדיקת בלמים כל חצי שנה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה