תאורה

זמן תאורה - זמן בו הראיה לקויה בשל תנאים (אוויר, אור וכד'). בזמן זה יש להדליק שני פנסים.

אורות הרכב

 1. אור בלימה - בלחיצה על דוושת הבלם תידלק נורית אדומה, שמתריעה על בלימה.
 2. אור נמוך / אורות מעבר/ אור "רגיל" - אור אבימטרי (אור ימין רחוק טווח משמאל) ומאיר 30 מטר. שימוש נוסף, הוא כאשר אנו בדרך עירונית ויש חשש לסינוור רכב בידי אור גבוה.
 3. אור גבוה / אור דרך - אור חזק, לטווח 100 מטר, מסנוור (דרך המראה או כשמגיע ממול). נהיגה בדרך עירונית (בתנאי שלא יסנוורו) ולא עירונית, בתנאי שהדרך לא מוארת מספיק..
 4. אור נסיעה לאחור - בשילוב הילוך אחורי R)) - תדלק נורה לבנה מאחור.
 5. פנסי מצוקה - יש להפעילם בעת מצוקה. בלחיצה על לחצן המצוקה, יהבהבו הפנסים מלפנים ומאחור.

עמעום - כיבוי אור גבוה הדלקת אור נמוך. חובה כאשר:

 1. הנהג עוצר את הרכב.
 2. הנהג נוסע לקראת רכב אחר, באותה דרך או בדרך הסמוכה.

פנסים

 1. פנס לנהיגה אחורית – אוטומטי ורק בשעת נסיעה אחורנית..
 2. מחווני כיוון.
 3. פנסי ערפל – כאשר יש ערפל, גשם שטוף, שלג.
 4. פנסי רוחב – ברכב רחב.
 5. זרקור – בחלק מהרכבים. שימוש בעת עצירה. הנחתו לכיוון צידי הדרך לא לעבר התנועה.
 6. אורות נוספים (בחלק מהרכבים) : אור לוחיות זיהוי, פנסי אזהרה צהובים מהבהבים.

פנסי חזית

 1. כשאחד מפנסי החזית לא מאיר, חל איסור נסיעה ברכב.
 2. בעת תקלה יש לבדוק את הנורית והנתיך.
 3. החלפת נורית תתבצע ע"פ הוראות יצרן.
 4. פנסים לא מכוונים גורמים לסנוור נהגים אחרים – אין לנסוע באורות לא מכוונים.

נהיגה בלילה: לילה – החל מרבע שעה לאחר שקיעת השמש ועד תחילת רבע שעה לפני הזריחה.

הסיכון בנהיגה לילית

 1. שדה ראיה מוגבל
 2. קשיים באומדן מרחק מהירות של כלי רכב.
 3. סינוור מרכבים ממול ומאחור.
 4. עייפות מוגברת.

מהירות ואורות

 1. יש להאט כאשר הראות לקויה.
 2. מהירות הנהיגה תיקבע ע"פ טווח האורות.
 3. חל איסור לנהוג כאשר התאורה מקולקלת.

מניעת סינוור

 1. כיוון נכון של הפנסים.
 2. ברכב שקיים כיוון פנסים מבפנים – יש לשנות את זווית הפנסים כאשר הרכב עמוס (מטען/נוסעים) מאחור.
 3. עמעום (מעבר לאור נמוך/מעבר) כאשר רכב בא ממול.
 4. עמעום כאשר הפנסים מאירים את אחורי הרכב שלפנים (מניעת סיוונר נהג הרכב).
 5. עמעום כאשר חונים בדרך עם תנועה (משתמשים באורות חניה).

בכדי להימנע מסנוור - יש לסמן לרכב באמצעות אורות הדרך (הבהוב), להאט, להיצמד לימין הדרך ולעקוב במבט אחר הקו הצהוב שבימין הדרך. ובאופן כללי יש לשמור על פנסים ומראות נקיים.

כלי רכב אחרים

 1. מכונה ניידת/ בגרירת מכונה נגררת – התקנת מחזירי אור ופנס המפיץ אור אדום בצד שמאל של הרכב.
 2. רכב רחב 210+ ס"מ – יהיה בו פנסי רוחב. בחניה : פנסי רוחב ופנסים אחוריים.

דגשים נוספים

 1. לפני כל נסיעה, יש לוודא ערנות הנהג וכשירותו לנהיגה
 2. נהיגה רצופה בלילה גורמת לעייפות – יש להיות ערניים לכך.
 3. במידה והנהג חש עייפות, יש לבצע עצירת התרעננות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה