רישיון נהיגה

 1. חובה לעבור בדיקה רפואית לכשירות נהיגה ברכב ממונע
 2. הבדיקה הרפואית תיעשה אצל רופא המטפל במבקש הרישיון, יליד ותושב הארץ, שלוש שנים לפחות.

גיל תחילת הלימודים: 16 וחצי שנים.
גיל קבלת הרישיון – מגיל 16 ו-9 חודשים.

סוגי דרגות רישיון

דרגה סוג דרישות
1 טרקטור זכאות מגיל 16
B רכב פרטי ואוטובוס זעיר פרטי עד 3500 ק"ג .
בנוסף, מקנה זכות לנהוג ברכב של נכה, רק כשמצוין ברישיון שמדובר ברכב רפואי מיוחד ומשקלו הכולל עד 4000 ק"ג.
מספר הנוסעים המרבי שמותר להסיע בדרגה B הוא 8 (אלא אם צוין אחרת ברישיון).
נהג חדש הגדרה: אדם שקיבל לראשונה רישיון לרכב פרטי / משא קל דרגה c1. הנהג יוגדר כנהג חדש למשך 2 שנים.

נהג חדש

הגדרה: אדם שקיבל לראשונה רישיון לרכב פרטי / משא קל דרגה c1.
הנהג יוגדר כנהג חדש למשך 2 שנים.

חוקים לנהג חדש:

 1. נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים, אסור להסיע יותר משני נוסעים. אם יש עימו מלווה – מותר.
 2. נהג חדש חייב להצמיד שלט צהוב לחלק התחתון של החלון האחורי (במשך שנתיים).
 3. נהג שטרם מלאו לו 24 שנים חייב במלווה לחצי שנה: 3 חודשים ראשונים – חובת המלווה חלה בכל שעות היממה. ב-3 חודשים האחרונים – חובת המלווה חלה רק בשעות 21:00 בערב עד 6:00 בבוקר.
 4. הנהג החדש צריך לצבור בתקופת הליווי 50 שעות נהיגה: 20 שעות בדרך עירונית, 15 שעות בדרך שאינה עירונית ו-15 שעות נהיגה לילית.

עבירות שבגינן לא יחודש הרישיון לנהג חדש בתום השנתיים:

 1. נהיגה תחת השפעה של סמים / אלכוהול.
 2. נהיגה ללא מלווה בתקופת חובת מלווה.
 3. נסיעה במהירות העולה על המותר.
 4. אי עצירה במפגש מסילת ברזל, כאשר יש חיוב לעצור.
 5. אי מתן זכות קדימה
 6. אי עצירה ברמזור.
 7. עקיפה שלא כחוק.

חובות דיווח

 1. נהג חייב לדווח על כל שינוי במצבו הבריאותי לרשות הרישוי.
 2. נהג חייב לדווח על כל שינוי בכתובת מגוריו, תוך 15 יום לרשות הרישוי.

המוסמכים לפסול רישיון נהיגה

 1. בית המשפט – מוסמך להטיל על נהג עונש מאסר, שלילת רישיון וקנס כספי.
 2. משרד הרישוי – מוסמך לפסול רישיון מטעמים רפואיים ונהיגה.
 3. משטרת ישראל – קצין מוסמך לפסול רישיון במקרים הבאים:
סוג הפסילה סיבת הפסילה
30 יום כשהנהג מסכן הולך רגל במעבר חציה
60 יום כשהנהג מעורב בתאונה בה ניזוק אדם או רכוש
90 יום כשהנהג מעורב בתאונה בה נהרג אדם

צבירת נקודות

מעבר לעונש המוטל על נהג שביצע עבירה, נצברות לחובתו נקודות בהתאם לחומרת העבירה, הנקודות שהנהג צובר מטילות עליו חובות מסוימות.
הניקוד יהא בתוקף למשך שנתיים מיום ביצוע העבירה עד ל-20 נקודות.
נהג שלא חידש רישיונו במשך שנה יחויב לעבור במבחן מעשי ועיוני.

מספר הנקודות שצבר אמצעי התיקון
12-22 רשות הרישוי רשאית לזמן את הנהג לקורס הדרכה בנהיגה נכונה, ולחייבו במבחן.
24-36 הנהג יזומן לקורס בנהיגה נכונה ויחויב במבחן.
36 ומעלה הנהג יזומן לקורס בנהיגה נכונה ויחויב במבחן.

חובת הציות לגורמי חוק

 1. נהג חייב לציית לפקח עירוני, אע"פ שהוראתו מנוגדת לחוק.
 2. נהג חייב לציית להוראות עובדי מע"צ במקום בו מתבצעת עבודה.
 3. נהג חייב לציית לשוטר אזרחי / צבאי שהזדהה בתעודה, אף אם אינו לבוש מדים.
 4. אם נהג סירב למסור פרטים / להציג ת"ז – השוטר מוסמך לעכבו אף ללא צו עצירה
 5. שוטר, בוחן רכב ושמאי רכב מוסמכים לעצור רכב לבדיקה. אם נתגלו ליקויים ברכב, בסמכותם של השוטר ובוחן הרכב לפסול רישיונו.

ליקויים ברכב

רכב שנמצא בו ליקוי בטיחותי ואינו תקין, במהלך ביקורת כבישים יזומה ע"י המשטרה – מחויב בדיווח למשרד הרישוי והנהג יקבל טופס הקובע כי הרכב מורד מהכביש ורישיונו בטל. אחר תיקון הליקויים ברכב – חובה על הנהג לבדוק הרכב במכון רישוי, ולהגיש למשרד הרישוי טופס המעיד על כשירות הרכב. בנוסף, הרכב מחויב בבדיקת מעבדה מוסמכת ואישור בוחן ממשרד הרישוי.

המסמכים שחייב נהג להחזיק בעת נהיגה

 1. רישיון רכב בתוקף.
 2. רישיון נהיגה בתוקף.
 3. תעודת ביטוח (ביטוח צד ג').
  - שינוי במסמכים דורש אישור של רשות הרישוי.
  - המסמכים צריכים להיות מקוריים וקריאים, למעט מקרה שהרכב בבעלות תאגיד וקצין הבטיחות חתום על המסמכים, שאז ניתן להסתפק במסמכים מצולמים
  - הנהג חייב בכל ההגבלות שברישיון הנהיגה. לדוג': הרכבת משקפיים.

חובות בעל הרכב

 1. איסור מסירת הרכב לאדם ללא רישיון נהיגה בתוקף.
 2. איסור מסירת הרכב לאדם ללא רישיון נהיגה בתוקף.
 3. אי שימוש ברכב לתקופה העולה על חודש מחייב דיווח לרשות הרישוי.
 4. בעל הרכב אחראי על עבירות הנעשות ברכבו, אא"כ יוכיח שלא נהג ברכב בשעת ביצוע העבירה.
 5. העברת בעלות הרכב מוטל על המוכר ועל הקונה. רשות הרישוי תאשר את העברת הבעלות לאחר בדיקה שהרכב אינו מעוקל.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה