אביזרי הרכב

מערכת הבלימה

בלימת הרכב מתבצעת ע"י חיכוך בין דיסקת הבלם לרפידות הבלם. במידה ויש בעיה במערכת הלימה יש להפסיק הנסיעה ולגרור הרכב למוסך.
תופעת הלוואי של הבלימה הינה – חום (הנוצר מן החיכוך). בלימה מרובה עלולה לגרום להתחממות יתר המפחיתה את יעילות הבלימה (נזהה את העניין ע"י ריח חרוך ונרגיש ירידה ביעילות הבלימה). ע"כ יש להיעזר בהאטה בשימוש מושכל במערכת ההילוכים.

סל אשפה

חובה שיהיה מותקן בכל רכב סל אשפה המאושר ע"י רשות הרישוי.

אפוד זוהר

חובה שיימצא בכל רכב. היוצא מהרכב בדרך שאינה עירונית (אף אם אין זה הנהג), חייב בלבישתו. במידה ועולים על מדרכה – אין צורך ללבשו יותר.

מטף כיבוי אש

חובה שיימצא בכל רכב (למעט רכב פרטי, טרקטור, אופנוע ותלת אופן) במקום הנראה לעין ועם גישה נוחה אליו. יש להחליפו במידה ונעשה בו שימוש (אפי' חלקי), או שמד הלחץ שלו מורה על לחץ פנימי נמוך.

מגני בוץ

כל רכב שגלגליו האחוריים אינם מוגנים ע"י כנפיים – מחויב במגיני בוץ (למעט רכב איטי וטרקטור).

לוחית זיהוי

רכב פרטי מחויב להתקין 2 לוחיות זיהוי (המציגות את מספר הרכב): מלפנים ומאחור.

מערכת פליטה של המנוע

רכב שיש בו דליפה של גזים, אסור לנהוג בו, עקב חשש לחדירתם לתא הנהג, העלולים לגרום לטשטוש הנהג והנוסעים. ניתן להפחית את מידת זיהום האוויר ע"י תחזוקה סדירה של המנוע ושאר המערכות.
-רמת זיהום האוויר של הרכב נבדקת אחת לשנה במסגרת המבחן הרשמי(טסט).

פגושי הרכב

אחד מתפקידיהם הינו למזער נזק הנוסעים בעת תאונה – ע"כ יש לשמור על שלמותם.

הגה

הגה לא מכוון גורם לשחיקה של הגלגלים הקדמיים, בשל היותם מחוברים למערכת ההיגוי. כאשר ההגה נמשך בצורה לא רצויה לכיוון מסוים, הדבר מעיד על בעיה בגלגל- פנצ'ר או מחסור באוויר.

מערכות השליטה ברכב

מערכת האצה, מערכת היגוי, מערכת בלימה. תקלה באחת ממערכות אלה, מחייבת הפסקת הנסיעה באופן מידי, וגרירתו למוסך.

סרן

ציר או מערכת צירים ברוחב, אליה מחוברים הצמיגים. יש להקפיד כי מידת הצמיגים תהיה תואמת למידת הסרן.

מצמד (קלאצ')

מערכת שתפקידה לחבר\לנתק את התנועה הסיבובית בין המנוע לתיבת ההילוכים. בעת העברת הילוך ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית, יש ללחוץ על דוושת המצמד, ולשחררו לאחר העברת ההילוך, לאט ובהדרגה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה