נהיגה

פעולות האסורות בשעת נסיעה על הנהג והנוסעים

 1. זריקת חפצים מהרכב.
 2. העלאה והורדה של נוסעים.
 3. הוצאת אברי גוף מחוץ לרכב (לא רלוונטי לאופנוע).
 4. פתיחת דלתות.
 5. תדלוק עם מנוע פועל. יש לכבות המנוע בטרם התדלוק (חשש הצתה).

פעולות האסורות על הנהג

 1. הסתכלות במערכות תצוגה (צגים למיניהם), למעט GPS.
 2. שימוש בנייד לשיחה\הודעות, למעט שימוש בדיבורית שמותר.

חידוש רישיון: ייעשה פעם בשנה או בכל תקופה אחרת שנקבעה בחוק. קילומטראז' הרכב יירשם על הרישיון בעת המבחן הרשמי.

הסעת רכב בכח הגוף נחשבת כנהיגה ברכב.

נסיעה בימין

חובה להשתמש בצדו הימיני הקיצוני של הכביש.

היתרונות בנסיעה בצד ימין

 1. יוצר רווח מהתנועה הבאה מהכיוון הנגדי (מונע תאונות חזיתיות).
 2. מקטין את המרחק לשול הדרך ומאפשר סטייה קלה לשול במקרה סכנה.
 3. מגדיל את טווח הראייה לרכב הנוהג מאחוריך.
 4. מאפשר לבצע עקיפה נוחה וקלה לרכב שמאחוריך.

מותר לעזוב את הימין רק כשיש צורך תחבורתי, כדלקמן

 1. בזמן ביצוע עקיפה.
 2. בפניה שמאלה מכביש חד סטרי או דו סטרי.
 3. כשהנתיב הימיני מיועד לתחבורה מסוג שונה (תחבורה ציבורית וכד')
 4. בדרך בת 2 נתיבים באותו כיוון נסיעה, מותר לעזוב הנתיב הימני רק לצורך עקיפה או פניה לשמאל.

הסכנה בעת מעבר נתיב

 1. הימצאות רכבים בשטחים המתים וסכנת התנגשות בהם.
 2. סטייה פתאומית יכולה לגרום לאובדן שליטה ברכב.

טרם ביצוע פניה

 1. נוודא שהפניה מותרת ולא מסכנת הולכי רגל.
 2. נבצע בדיקה היקפית.
 3. נסתכל במראות.
 4. נאותת.

מתי חובה להחליף נתיב

 1. כשמספר הנתיבים גדל\קטן.
 2. בכניסה לנתיב האצה וביציאה מנתיב האטה.

סטיות ופניות

פניה / עקומה - שינוי כיוון נסיעה. אסור לבצע אם הדבר עלול לגרום לסכנה או לשיבוש נסיעה. בביצוע פניה יש יש להשתמש בבלם כדי להאט בשלב שלפני הכניסה לעקומה ולהאיץ ביציאה ממנה.

לפני ביצוע הפניה

 1. להביט לשני הכיוונים ולוודא שאין רכבים.
 2. להזהר מהולכי רגל העלולים לחצות בעת שתשומת ליבו של הנהג לכיוון אחר.
 3. להזהר מרכב דו גלגלי המנסה לעקוף אותו מימנו.
 4. לדעת סוג כביש עליו הוא נסע ועליו יסע (בעיקר בפניות שמאלה).

דגשים לפניה

 1. לאפשר לנהג הפונה זמן מינימלי בתחומי הצומת.
 2. כאשר יש מספר נתיבים המתירים פניה לכיוון (בדרך כלל, מסומן על פני הדרך) - אפשר לבצע.
 3. שמו לב לנתיב ממנו אתם פונים :
  • כביש דו סטרי - ממרכז הכביש או צמוד לקו ההפרדה (כביש דו סטרי, כיוונים מנוגדים).
  • כביש חד סטרי בעל שלוש נתיבים - צמוד לכיוון הפניה.

פניה ימינה

 1. להיצמד לימין לאורך כל הפניה.
 2. ביצוע הפנייה יהיה במהירות סבירה.
 3. יש לוודא שלא נמצא רכב\אופנוע מצד ימין.
 4. פניה ימינה שלא מהנתיב הקיצוני הימני מותרת רק בכביש שסומנו בו מספר נתיבים המותרים לפניה ימינה.

פניה שמאלה

כביש הנסיעה הכביש אליו אנו פונים אופן ביצוע הפניה
כביש חד סטרי – נתיב אחד כביש חד סטרי – נתיב אחד משמאל לשמאל
כביש דו סטרי או מספר נתיבים מהנתיב השמאלי לנתיב הימני ביותר
כביש דו סטרי כביש חד סטרי ממרכז הכביש\צמוד לקו ההפרדה לנתיב השמאלי ביותר
כביש דו סטרי ממרכז הכביש בקשת לימין (אם הכביש המיועד הוא בעל 2 נתיבים מנוגדים)

פנית פרסה

פניה של 180 מעלות – חזרה אל המקום ממנו בא הנהג.
תתבצע כל עוד אין:

 1. סיכון.
 2. שיבוש לתנועה.
 3. איסור באמצעות תמרור.
 4. קיים נתיב נסיעה לפניה אליו אנו מתבקשים לנסוע.

נסיעה לאחור (רוורס)

הנסיעה לאחור אסורה, ומותרת רק אם קיים צורך תחבורתי

הסכנה שבנסיעה לאחור

פניה של 180 מעלות – חזרה אל המקום ממנו בא הנהג.
תתבצע כל עוד אין:

 1. שטח מת – שדה ראיה מוגבל.
 2. קשיים פיזיים לנהג – תנוחת הגוף והידיים קשות.
 3. נסיעה מנוגדת לכיוון הנסיעה ולכן תגובותיו שונות ממה שהוא מורגל.
 4. תגובות הרכב לפקודות ההיגוי הפוכות – סיבוב לשמאל בעת נסיעה לאחור, יתפרש כנהיגה לימין קדימה.
 5. חוסר נוחות (ע"כ מותרת הנסיעה לאחור ללא חגורת בטיחות).

נקיטת אמצעי זהירות

 1. רק כאשר יש צורך לנהוג לאחור, לבצע נהיגה לאחור.
 2. נהיגה במהירות נמוכה.
 3. הסתכלות היקפית.
 4. להיעזר במכוון.
 5. לנקוט באמצעי זהירות.

מסילת ברזל

הגדרה - מקום בו דרך ומסילת ברזל חוצים זא"ז במפלס אחד המסומן בתמרור שנקבע לכך.

בהתקרבות למסילת ברזל

 1. יש להאט.
 2. אסור לעקוף 100 מטר לפני מפגש עם מסילת רכבת.
 3. אסור לחנות 20 מטר לפני מסילת רכבת.

חובת העצירה

 1. כאשר יש אות (רמזור\מחסום בתנועה) המחייב לעצור, חייבים לעצור במקום המיועד (קו העצירה\מחסום \סימן אחר), לפני מפגש הרכבת ולא להמשיך בנסיעה. אם אין סימון, יש לעצור 4 מטרים מהפס הרכבת הקרוב. נמשיך לנסוע רק לאחר שהרכבת סימה את לעבור בדרך והאזהרה הופסקה.
 2. שמיעה או ראיה של רכבת.
 3. תמרור עצור - תמרור עצור לפני רכבת כולל מספר חוקים נוספים :
  א. עצירה.
  ב. כיבוי מכשיר (רדיו, דיסק...).
  ג. פתיחת חלון קרוב ועצירה.
  ד. הפניית מבט לכיוון המסילה.

מהירות

מהירות סבירה - מהירות המאפשרת שליטה ברכב, בהתחשבות בהנסיבות : סוג רכב, סוג דרך, תנאי דרך ומצב התנועה.
מהירות מותרת - לא תעלה על המהירות הקבועה בחוק.

הסכנות במהירות גבוהה

 1. קושי לקלוט מידע חיוני מהדרך.
 2. עצמת מכה גדלה עם הגדלת מהירות (הגדלת מהירות בחזקת שתים = עוצמת מכה).
 3. פרק תגובה קטן בהגדלת מהירות.
 4. בלאי הרכב ותצרוך בדלק גדלים עם הגדלת המהירות.

המהירות המרבית המותרת

סוג רכב/דרך עירונית לא עירונית לא עירונית עם שטח הפרדה בנוי מהירה
- רכב פרטי ומסחרי עד 12 טון, משקל כולל.
- מונית אוטובוס זעיר ואופנוע מעל 50 סמ"ק.
50 80 90 110
מסחרי מעל 12 טון, משקל כולל 50 לפי תמרור עד 80
משאית מעל 12 טון, משקל כולל אסור לעבור את המהירות המותרת גם אם התמרור מתיר זאת
רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת 40 קמ"ש לפי תמרור אין. כביש מהיר מיועד רק לרכב שאינו מוגדר כאיטי
טרקטורון כל הדרכים חסומות בפניו, למעט כביש פנימי במושב\קיבוץ עד 40 קמ"ש

הערות

 1. כאשר יש תמרור, חובה לנהוג על פי מהירות התמרור, כל עוד איננו עוקפים את המהירות המותרת לרכב הנהיגה שלנו. כלומר, אם אנו רכב איטי ומותר לנהוג בכביש עד 70 קמ"ש, אנו ננהג עד 50 קמ"ש, על פי המהירות המותרת לכלי הרכב שלנו.
 2. נתיבים מיוחדים :
  • נתיב האטה - נתיב מעבר בין כביש מהיר לדרך עירונית/בין עירונית.
  • פסי האטה – מהירות נסיעה בהם 25 קמ"ש.
  חשוב לזכור: רכב פרטי, דרך עירונית: 50, דרך שאינה עירונית: 80.

האטה

חובת האטה

 1. בשטח בנוי, מאוכלס ובו הולכי רגל או התקהלות ילדים ואו בע"ח.
 2. ראות מוגבלת.
 3. לפני פסגה/עקומה/מורד תלול/גשר צר.
 4. לפני מעבר חציה, אוטובוס/טיולית המעלים/מורידים נוסעים.
 5. תמרור - רחוב משולב, אזור מתון תנועה.
 6. מנהרה.

אופן ביצוע ההאטה

 1. מבט למראה.
 2. הבהוב קצר באורות הבלימה/בלם.
 3. ההרפיה מדוושת הדלק ולחיצה על הבלמים ; האטה הדרגתית.
 4. שילוב הילוך מתאים למהירות נמוכה יותר.

בלימה

נבלום כאשר יש סכנה, בכדי למנוע מצב של סכנה נשמור על מהירות תואמת לתנאי הדרך והתנועה, שמירת מרחק, מבט רחוק לקדימה.. ביצוע בלימת חירום תתבצע כאשר :

 1. יש סיבה ביטחונית.
 2. ניסוי בלמים – מותר לאחר נקיטת אמצעי בטיחות והבטחה שהדבר לא יגרום לנזק.

תהליך בלימת הרכב

• בלימה ברכב מושגת באמצעות חיכוך בין דיסקת הבלם ורפידות הבלם.
• בבלימה נוצר חום – אנרגית תנועה הופך (=תרמית) לאנרגית חום ומדיף ריח.
• חימום יתר גורם לירידה בכושר הבלימה והדפת ריח חזק. כאשר הדבר מתרחש יש להוריד מהירות ולאפשר לבלמים להצטנן. במקרה קיצוני, לעצור את הרכב.

שמירת מרחק

שמירת מרחק מאפשרת נהיגה רגועה ובטוחה, שדה ראייה נרחב, עקיפה בטוחה יותר, חסכון בצריכת הדלק.

מושגים

• מרחק תגובה – המרחק שעובר הרכב מהרגע שהבחין הנהג בסכנה ועד שהגיב, החל בפעולת תגובה (למשל, הנחת רגל על הדוושת).
• מרחק בלימה – המרחק שעובר הרכב מרגע שהופעלו הבלמים (דוושת הבלימה) ועד לעצירות המוחלטת של הרכב.
• מרחק עצירה – מרחק תגובה + מרחק בלימה : המרחק שעבר מהרגע שהנהג הבחין בסכנה ועד שהרכב עצר באופן מלא.
ככל שגדלה המהירות, כך גדל מרחק התגובה בהתאמה (1:1).
ככל שגדלה המהירות, כך מרחק הבלימה גדלה פי שתים (1:2).
שמירת המרחק הנדרשת - מרחק המאפשר לעצור את הרכב בכל רגע, ולמנוע תאונה. שיטת החישוב היא ספירה של 2 שניות מהמקום בו היה הרכב לפניך, הספירה מתבצעת בספירה "עשרים ואחת עשרים ושתיים" (ע"פ החוק היבש מספיק רווח של שניה, אך מומלץ 2 שניות).

כשתנאי הדרך מקשים על הנסיעה (גשם, ערפל, כביש חלק...) יש לשמור על רווח גדול יותר מהרגיל.
שמירת רווח מהצד – בכביש צר ובעומס תנועה יש לשמור רווח המאפשר פתיחת דלת של אחד מכלי הרכב החונים.

עקיפה

הגדרה: סטייה של רכב מנתיב הנסיעה, מעבר על פני רכב אחר וחזרה לנתיב הנסיעה הקודם.

מתי אסור לבצע עקיפה

 1. כשעלולה להשתבש התנועה.
 2. שדה ראיה מוגבל בשל תאורה, מבנה כביש ועוד.
 3. לפני פסגה או עקומה בכביש.
 4. 50 מטר לפני מנהרה ועד 50 מטר אחריה – אסור לבצע עקיפה.
 5. תמרור אוסר עקיפה.
 6. 100 מטר לפני מפגש עם מסילת רכבת (יופיע תמרור 132) או מעבר חציה.
 7. בתוך צומת, פרט, לצומת בה התנועה מתבצעת בטורים לאותו כיוון, כלומר, רבת נתיבים.
 8. כאשר רכב עצר על פי חוק (לפני צומת, מעבר חציה, רמזור אדום ועוד).
 9. כאשר אנו עוברים על חוק אחר, למשל, חצית קו הפרדה רצוף על מנת לעקוף.

הנהג חייב לברר לפני העקיפה

 1. האם יש צורך בעקיפה.
 2. מהו הפרש המהירויות של המכוניות וכן, גם המהירות המותרת בכביש.
 3. האם מותרת עקיפה?
 4. האם אפשר להשלים את העקיפה?

חובת הנעקף

לאפשר עקיפה בטוחה ע"י הצמדות לימין ושמירה על מהירות קבועה.

אופן ביצוע העקיפה

 1. בדיקה התנועה החזיתית והמרחק ממנה (הסכנה : תאונה חזיתית).
 2. הצצה במראות – שאף רכב אחר לא מנסה לעקוף.
 3. איתות לשמאל, סטייה שמאלה, ההאצה למהירות הנדרשת (הסכנה : התנגשות בשטח הפרדה מובנה, ביחוד בכביש חד סטרי).
 4. צפירה – כאשר אנו מול הרכב הנעקף להסבת תשומת ליבו לעקיפה.
 5. חזרה ימינה – לוודא שיש מרחק ביננו לנעקף.

העקיפה מימין מותרת במקרים הבאים

 1. כאשר הרכב לפנים רוצה לפנות שמאלה או בנתיב פניה שמאלה, והוא מאותת על כך.
 2. כאשר אנו נוסעים קדימה בכביש חד סטרי או בעל מספר נתיבים, ואנו רואים רכב אשר פונה לכביש שלנו בפניה שמאל. מותר לעקפו עד שישלים את הפניה.
 3. בעת נסיעה בנתיב לנסיעה ימינה בלבד, מותר לעבור על פני רכב המצוי בנתיב השמאלי.
 4. כאשר התנועה בטורים או בצפיפות, מותר לטור הימני לנוע במהירות העולה על הטור השמאלי.
 5. רכב שנוסע בנתיב תחבורה ציבורי (נת"צ).

במקרה של מכשול בכביש

סוג הכביש כיצד מותר לעבור
חד סטרי מימין ומשמאל
דו סטרי מימין
כביש המוסדר ע"י שוטר\עובד מע"צ יש להישמע להוראות

זכות קדימה

מתן זכות קדימה מאפשר לנהגים האחרים להמשיך בנסיעתם כרגיל.
הסדר מי מקבל זכות קדימה יהיה על פי הרמזורים והתמרורים. על כל פנים אין לסמוך על התמרור, וגם כשמוענקת לך זכות קדימה – יש לנהוג בזהירות בכל צומת.

כשאין רמזורים\תמרורים:

בצומת

 1. יש לתת זכות קדימה לכלי רכב הנמצאים בצומת או מתקרבים אליו.
 2. אסור להיכנס לצומת כאשר לא נוכל להשלימה.
 3. נקודת העצירה לפני נקודת ראות התנועה או אם יש סימון.

כללי זכות קדימה

 1. בהתקרבות לצומת, זכות קדימה לרכב מימין.
 2. רכב הפונה שמאלה, מעניק זכות קדימה לרכב מול.
 3. מצטבר : אם יש רכב ימין וגם ממול : סדר הקדימות הינו: הרכב מימין, ממול ומשמאל. ימין – מרכז – שמאל.
 4. נהג היוצא מדרך עפר, חניה, תחנת דלק – עליו לתת זכות קדימה לנוסעים בכביש וכן להולכי הרגל.
 5. בכביש תלול וצר – תינתן זכות קדימה לרכב היורד
 6. במעבר חציה חובה לתת להולך הרגל זכות קדימה עד שישלים מעבר הכביש.

מדרג הציות לגבי מתן זכות קדימה

 1. שוטר
 2. רמזור
 3. תמרור
 4. חוק

עצירה וחניה

הגדרות

 1. עצירה (לא מוגדר בתקנות) – העמדת רכב לצורך פריקה/הטענת מטען, העלאה/הורדת נוספם ללא הפסקות.
 2. חניה - העמדת רכב לא לשם העלאת/הורדת מידית של נוסעים/מטען, בין ויש נהג ברכב ובין שלא.סדר פעולות – חניה

סדר פעולות – חניה

 1. בדיקת הסביבה : האם מותר לחנות? מצב הסביבה ; בדיקת שטח (מראות) איתות וסטייה למקום החניה.
 2. חניה בכיוון נסיעת הכביש.
 3. מרחק הגלגלים למדרכה/שפת כביש לא יעלה על 40 ס"מ.
 4. הילוך : לשלב להילוך קדמי – ראשון (מישור/עליה), הילוך אחורי (בירידה) או מצב חניה (P) ברכב אוטומטי.
 5. מצב הגלגלים: - בעליה: כשיש מדרכה - נכוון את הגלגלים הקדמיים לכיוון הכביש. כשאין מדרכה - נכוון את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש. בירידה: נכוון את הגלגלים לכיוון שפת הכביש הימנית.
 6. להפסיק את פעולת המנוע, להוציא את מפתח הרכב ממתג ההצתה ולהפעיל את בלם החניה.

חניה ועצירה בשולי הדרך

סוג הדרך אופן החניה
דרך עירונית מותר לחנות רחוק ככל האפשר משפת הכביש
דרך שאינה עירונית אסור לחנות, למעט העלאת והורדת נושאים
דרך מהירה אסור לחנות\לעצור, למעט רכב בטחון\עבודה בתפקיד
כביש חד סטרי החניה מותרת מימין ומשמאל, בתנאי שאין הפרעה להולכי הרגל.
כביש דו סטרי החניה מותרת מצד ימין בלבד.

מתי אסור לחנות (האיסור תקף כל עוד לא סומן אחרת)

 1. במקום הגורם עיכוב, הפרעה (כמו הסתרת תמרור) לתנועה. במקביל (מול) לרכב אחר.
 2. על גשר.
 3. כביש דו סטרי, בעל נתיב אחד.
 4. חניה שאינה מקבילה לכביש, אלא, יוצרת זווית של 90 או אחרת.
 5. לצד מעקה בטיחות.
 6. על מדרכה (אם לא מסומן אחרת - אם יש מספיק מקום להולכי רגל והמקום הוסדר עפי חוק העזר העירוני.) ושביל אופניים.
 7. תחנת מוניות (רק הורדה נוסעים).
 8. 2 מטר מצידי ברז כיבוי אש.
 9. 12 מטר לפני קו עצירה.
 10. 12 מטר מצידי צומת.
 11. 12 מטר לפני מעבר חציה וכן על מעבר החצייה.
 12. 12 מטר לפני קו עצירה.
 13. 20 מטר מצידי תחנת אוטובוס. מותר להעמיד רכב מול תחנת האוטובוס בתנאי ורוחב הכביש עולה על 12 מ'.
 14. 20 מטר מצידי מפגש מסילת רכבת.
 15. 50 מטר מצידי מנהרה.
 16. בחנית נכה, פרט לבעל תו נכה.
 17. חניה לרכב הנושא חומרים מסוכנים ומשקלו הכולל המותר עולה על 4,000 קג - במרחק שלא יפחת מ-400 מטר.

תקלות בנסיעה

 1. במידה והרכב נתקע בכביש – מותר לתקן את התקלה בדרך בתנאי שהדבר אינו מפריע לזרימת התנועה. יש למקם משולש אזהרה אדום שייראה לכל הפחות למרחק 100 מטר לבאים מאחור.
 2. אין להשאיר רכב בצד הכביש ליותר מ-24 שעות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה