הרכב ואביזריו

הגדרות

רכב מנועי - רכב המונע ע"י כח מכני.
רכב איטי - רכב מנועי שמהירותו אינה עולה על 40 קמ"ש, כגון: טרקטור, טרקטורון וטרקטור משא.
רכב מיושן - רכב פרטי שעברו 19 שנים משנת יצורו.
טרקטור משא - רכב איטי בעל 4 גלגלים, בעל מערכת היגוי של הגה שמשקלו הכולל אינו עולה על 1500 ק"ג.
טרקטורון - רכב איטי בעל 4 גלגלים. רגלי הנהג ממוקמות משני צידי המושב ומערכת ההיגוי שלו הינה כידון. הנסיעה בו מחייבת חבישת קסדה.
רכב היברידי - רכב בעל מנוע חשמלי בנוסף למנוע רגיל, רכב היברידי צורך פחות דלק מרכב רגיל.
גרירה - רכב מנועי מורשה לגרור גרור אחד בלבד, אא"כ יש היתר ליותר מכך. בעת הגרירה חל איסור להימצא ברכב הנגרר לכל אדם מלבד הנהג. שרשרת הגרירה צריכה לאפשר לגורר פנייה של 90 מעלות לפחות ביחס לנגרר.

סוג הרכב רשאי לגרור
רכב במשקל 1520-2200 ק"ג עד 750 ק"ג
רכב מדרגה B במשקל 3500 ק"ג עד 1500 ק"ג

הובלת מטען - רכב פרטי מותר בהובלת מטען בתוכו, בתא במטען שלו או בגגונו. הובלה בגגון מחייבת שימוש במשולש אזהרה אדום מחזיר אור שאורך צלעותיו 60 ס"מ בקצהו של המטען. רכב שמשקלו 3500 ק"ג רשאי להוביל מטען עד מטר גובה. במקרה של נפילת המטען או חלקו בעת הנסיעה, על הנהג לעצור במקום ולפנות את הדרך.
רכב אוטומטי - ברכב אוטומטי ישנן רק שתי דוושות (אין מצמד –"קלאצ'"), דלק ובלם ושתיהן מופעלות ע"י רגל ימין. לרגל שמאל אין תפקיד ברכב אוטומטי. מצבי ההפעלה של ידית ההילוכים ברכב אוטומטי הינם כדלקמן:P- חניה. R- נסיעה לאחור. N- ניוטרל (סרק), D- נסיעה. 1-2- הילוכים נמוכים (שימושי בעיקר בירידות). טרם התנעת רכב אוטומטי יש לוודא: 1. בלם היד (הנדברקס) מורם. 2. ידית ההילוכים במצב P.
רכב בעל תיבת הילוכים - רכב בעל 3 דוושות: (רגל ימין:) 1. דלק 2. בלם. (רגל שמאל:) 3. מצמד

הכנות

עם הכניסה לרכב נוודא כי בלם היד מורם, נכוון את המושב ומשענת הראש שתפקידה לקבע את הראש קדימה. הכיוון האופטימלי: שפת הראש העליונה בחלק העליון של המשענת.
נוחיות הנהג חשובה מאוד לשם נהיגה בטוחה, הגדלת שדה הראייה ושליטה מרבית ברכב.
טרם ההתנעה נוודא: 1. בלם יד מורם. 2. תיבת הילוכים במצב N. 3. מצמד (קלאצ') לחוץ.

אביזרי נהיגה

בלם יד (האנד ברקס) – משמש לחנייה לשם ייצוב הרכב ולבלימת חירום במצב שבלם הרגל לא מתפקד, אז נמשוך את בלם היד בהדרגה עד לעצירה מוחלטת. ברכב אוטומטי יש ללחוץ על בלם הרגל כשרוצים לשחרר את בלם היד. בכניסה וביציאה מהרכב יש לוודא שבלם היד מורם, ע"מ שהרכב לא יזוז ממקומו.
הגה - תופסים את ההגה בשתי ידיים. הסרת יד מההגה תתבצע רק לצורך החלפת הילוך או איתות.
איתות - נורות המסמנות לאחרים על כוונה לבצע פנייה. כל סטייה בכביש מחייבת איתות. אין לסמוך לא על האיתות שלך, ולא על איתות של אחרים (בנוסף לאיתות יש לסרוק בעיניים את הכיוון אליו מתכוונים לפנות). נתחיל לאותת במרחק סביר ממקום הפניה ע"מ לאפשר לאחרים להבחין בו במעוד מועד. נהג המבחין ברכב מאותת – יאפשר לרכב המאותת לבצע פעולתו, ואם יש צורך יאט ואף יעצור. כשמערכת האיתות אינה תקינה יש לאותת באמצעות יד שמאל.
מראות - ישנן 2 מראות צד (המראות על דפנות הרכב מאחור) ומראה פנימית (המראה את המתרחש מאחורי הרכב וקצת בצדדיו). יש לכוון המראות בטרם הנסיעה.
מראה פנורמית - משקפת עצמים בצורה לא מדויקת, העצמים בה ייראו רחוקים וקטנים יותר.
צופר - שימוש בצופר מותר רק בכדי למנוע סכנה קרובה שלא ניתן למנעה בדרך אחרת.
לוח מכוונים - מערכת המספקת מידע על מערכות הרכב השונות. בטרם הנסיעה יש לוודא שנוריות הבלמים, לחץ שמן ומשולש האזהרה אינן דולקות. בלוח נמצאות מספר נוריות אזהרה המתריעות על תקלות שונות. במידה ונדלקת נורת אזהרה יש לעצור בצד הדרך ולא להמשיך בנסיעה עד לתיקון הבעיה.
נורית דלק - מסמנת שנשאר כמות דלק מועטה – וע"כ יש צורך לתדלק. אין לעצור בצד כשהנורה נדלקת.
נורית בלם יד - מסמנת כי בלם היד מורם. אין לנסוע כשהנורית דולקת, יש להוריד הבלם יד בטרם הנסיעה.
נורית כחולה - מסמנת שימוש באור גבוה.
כרית אויר - מערכת המגינה על הנוסע בעת תאונה ע"י ניפוח כריות אויר בעת התנגשות. במידה ומושיבים ילד במושב שעל יד הנהג, יש לנתק את המערכת.
GPS - מערכת ניווט המכווינה ליעד. אין להתעסק ב-GPS בעת הנהיגה.

הוראות לנוסעים

 1. הכניסה לרכב תתבצע מחזית הרכב, כשפני הנהג מופנות לכיוון הנסיעה.
 2. כל הנוסעים ברכב חייבים לחגור חגורת בטיחות. האחריות לכך מוטלת הן על הנהג והן על הנוסע.
 3. ניתן לא לחגור חגורת בטיחות רק במקרה של נסיעה לאחור, שאז שדה הראייה מצומצם והנסיעה במצב חגור אינה נוחה.
 4. שים לב: הטיה מוקצנת של גב המושב לאחור עלולה לפגוע בפעילות חגורות הבטיחות.
 5. הנהג והנוסע שבצדו רשאים לרדת מכיוון הכביש. הנוסעים במושבים האחוריים ירדו בסמוך לשפת הכביש בלבד.

הסעת ילדים

גיל 0-3: מושב לפי תקן רשות הרישוי. יש לחגור המושב בחגורת הבטיחות. עד גיל שנה יש להושיב הילד במושב בטיחותי הפוך כשגבו מופנה לחזית הרכב.
גיל 3-8: יש לשבת על מושב מגביה (בוסטר).

רכב ביטחון

הגדרה

אמבולנס, רכב משטרה, רכב צהלי, כבאית, רכב שיטור משולב [רכב ביטחון המפיץ אור כחול צהוב (עירייה ומשטרה יחד)]., ורכב אחר שאישרה הרשות, בזמן שמפעיל אור אדום כחול (צ'קלקה) ומשמיע אזעקה.
- נהיגה ברכב בטחון טעונה אישור רשות הרישוי.
- רכב בטחון בתפקיד בלבד, רשאי לנסוע נגד התנועה בכביש חד סטרי.

התייחסות לרכב בטחון

 1. על הנהגים בכביש מוטלת חובה לשמור מרחק של 100 מטר מרכב ביטחון.
 2. כאשר מבחינים ברכב בטחון בתפקיד, יש לסטות ככל הניתן לשוליים הימניים, ולעשות כל פעולה על מנת לאפשר לרכב הביטחון לעבור בבטחה, וללא סיכון הנהגים ועוברי הדרך.
 3. אין להיכנס לצומת ברמזור אדום, אף במקרה שרכב ביטחון בתפקיד מאחור, אלא יש להמתין לאור ירוק, ורק אז לפנות את הדרך.

ציוד שחייב להימצא ברכב

 1. גלגל חלופי ומגבה (ג'ק), לכל רכב בעל גלגלי גומי פרט לטרקטור.
 2. משולש אזהרה (חובה בכל רכב לבד מאופנוע) [לכל עצירה בשול הדרך].
 3. אפוד זוהר [ליציאה מהרכב].
 4. סל אשפה.

אביזרים שאסור להתקין ברכב:

אביזרים שעלולים לגרום לצמצום שדה הראייה של הנהג, לפגיעה בנוסעים בשעת תאונה או להפריע לפתיחת כריות האוויר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה