תאונות דרכים

הגדרה - אירוע בלתי מכוון שתוצאותיו פגיעה באדם\רכוש.
ככל שמהירות הנסיעה גבוהה יותר – כך הפגיעה תהיה חמורה יותר.

סדר פעולות

בתאונה שאתה עד לה (בהתאם לחוק "לא תעמוד על דם רעך")

 1. לעצור בצד.
 2. להזעיק שרותי הצלה.
 3. להגיש עזרה כמידת הכשרתו.
 4. הרחקת הסקרנים.

בתאונה שאתה מעורב בה

 1. לעצור מיד את הרכב (לא יזיזו ממקומו), אלא אם הורה על ידי שוטר, או, אם יש הכרח להשתמש ברכב לצורך פינוי נפגעים והגשת עזרה. כאשר אין נפגעים : חובה להזיז את הרכב, על מנת שלא יפריע לזרימת התנועה.
 2. מסירת פרטים (כדלקמן).
 3. הצגת : רישיון נהיגה, רישיון רכב ותעודת ביטוח חובה.

במקרה של פגיעה ברכב\רכוש שאין בעליהם נוכח

 1. על הנהג הפוגע להשאיר פרטיו במקום הניכר לעין וכן להודיע למשטרה על הפגיעה בתוך 24 שעות.
 2. במידה ונזדמן שוטר למקום, אין חובה להודיע למשטרה.

הפרטים שיש למסור לאחר תאונה

 1. רישיון נהיגה.
 2. רישיון רכב.
 3. תעודת ביטוח.
 4. שם הנהג ובעל הרכב.

אביזרים המקטינים נזק בעת תאונה

 1. חגורה.
 2. משענת ראש.
 3. כריות אויר.

ביטוח צד ג'

ביטוח המכסה נזק שנהג גורם לרכב אחר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה