בחירת רישיון
התחברות

עד היכן תוקפו של התמרור?

עד הצומת הקרובה (צומת מבטל תמרור) או עד לתמרור האוסר חניה, המופיע קודם.

practiceimage