מאגר שאלות תאוריה

עד היכן תוקפו של התמרור?

  • עד לתמרור "קצה דרך עירונית".
  • עד לתמרור האוסר כניסה.
  • עד לצומת הקרוב או עד למקום שנאסרה בו החנייה.
  • עד למחלף הקרוב.

הסבר: עד הצומת הקרובה (צומת מבטל תמרור) או עד לתמרור האוסר חניה, המופיע קודם.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה