מאגר שאלות תאוריה

החוק מחייב שכאשר מסיעים נוסע נוסף באופנוע?

  • גיל הנוסע 10 שנים לפחות.
  • גיל הנוסע 12 שנים לפחות.
  • שתי רגלי הנוסע ייתמכו בתומכי רגליים משני צדי האופנוע.
  • גיל הנוסע 6 שנים לפחות.

הסבר: הנוסע צריך לשבת כנדרש על מנת לא לערער את יציבות האופנוע.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה