בחירת רישיון
התחברות

החוק מחייב שכאשר מסיעים נוסע נוסף באופנוע?

הנוסע צריך לשבת כנדרש על מנת לא לערער את יציבות האופנוע.