מאגר שאלות תאוריה

האם טרקטור חייב בהתקנת זמזם לנסיעה אחורנית?

  • רק טרקטור חקלאי חייב בכך.
  • רק טרקטור שמשקלו הכולל המותר 1,000 ק"ג או פחות חייב בכך.
  • לא.
  • כן.

הסבר: כן.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה