בחירת רישיון
התחברות

באיזה מצב יוצג המונה במונית כשהיא פנויה להסעת נוסעים?

למונה יש מספר מצבים והוא צריך להיות במצב פנוי.