מאגר שאלות תאוריה

באיזה רכב מותר להוביל מכולה שאורכה יותר מ-610 ס״מ?

  • ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק״ג או יותר.
  • ברכב שמשקלו הכולל המותר 19,000 ק״ג או יותר.
  • בגרור או בנתמך שמשקלו הכולל המותר 14,000 ק"ג או פחות.
  • בנתמך בלבד, ולפי הרשום ברישיון הרכב.

הסבר: לפי הוראת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה