מאגר שאלות תאוריה

מהי חובתו של הנוהג באוטובוס בהגיעו לתחנת היעד הסופית?

  • לא יעזוב את האוטובוס, אלא רק לאחר שאחרון הנוסעים ירד.
  • יעזוב את האוטובוס מיד אחרי הדממת המנוע.
  • יעזוב את האוטובוס, ובלבד שלא יכבה את מזגן האוויר.
  • יכריז על תחנת היעד ויהיה רשאי לעזוב את האוטובוס מיד, בלי להמתין.

הסבר: הנהג יחכה שכל הנוסעים ירדו מהאוטובוס לפני עזיבת האוטובוס.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה