בחירת רישיון
התחברות

מהי חובתו של הנוהג באוטובוס בהגיעו לתחנת היעד הסופית?

הנהג יחכה שכל הנוסעים ירדו מהאוטובוס לפני עזיבת האוטובוס.