בחירת רישיון
התחברות

מה תפקידה של מערכת אי-בי-אס (ABS)?

למנוע נעילת גלגלים והחלקת הרכב בזמן בלימה.