בחירת רישיון
התחברות

כשמוצב התמרור הזה:

מקום עצירה למוניות בלבד.

practiceimage