בחירת רישיון
התחברות

באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?

אין לאחוז בטלפון נייד אלה באמצעות דיבורית שמותקנת ברכב.