מאגר שאלות תאוריה

באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?

  • רק באמצעות דיבורית המאפשרת שימוש בטלפון ללא אחיזה בו.
  • כשהנוהג מחזיק במכשיר ביד ימין.
  • רק באמצעות אוזניות המחוברות לשתי האוזניים.
  • אסור לחלוטין להשתמש בטלפון בעת הנהיגה.

הסבר: אין לאחוז בטלפון נייד אלה באמצעות דיבורית שמותקנת ברכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה