בחירת רישיון
התחברות

מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?

אמצעי תיקון מיועדים לנהגים שצברו מספר רב של נקודות ואשר משרד הרישוי קבע.