מאגר שאלות תאוריה

מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד?

  • הם מוטלים רק אם בית המשפט לא הטיל כל עונש על הנהג.
  • הם מוטלים בנוסף לכל עונש אחר שהטיל בית המשפט על הנהג בשל עבירת תעבורה.
  • הם מאפשרים לקצין משטרה לפסול רישיון נהיגה על כל עבירת תעבורה.
  • הם מוטלים רק על ידי בית המשפט.

הסבר: אמצעי תיקון מיועדים לנהגים שצברו מספר רב של נקודות ואשר משרד הרישוי קבע.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה