בחירת רישיון
התחברות

האם חובה להסיר את המונה ממונית שאין ברשות בעליה רישיון הפעלה תקף למונית?

ודאי. מונה יורכב על רכב המיועדנלשמש כמונית ןשלבעליו רשיון לשמש כנהג מונית.