מאגר שאלות תאוריה

האם חובה להסיר את המונה ממונית שאין ברשות בעליה רישיון הפעלה תקף למונית?

  • כן, בתוך 72 שעות.
  • אין חובה כזו.
  • כן, אם עדיין לא נעשה טסט לרכב שלושה חודשים מיום שהיה עליו לעבור טסט.
  • כן.

הסבר: ודאי. מונה יורכב על רכב המיועדנלשמש כמונית ןשלבעליו רשיון לשמש כנהג מונית.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה