בחירת רישיון
התחברות

כיצד יש להסיע ברכב ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים?

עד גיל 3 ילד חייב במושב בטיחות.

practiceimage