בחירת רישיון
התחברות

תפקידי החריצים בסוליית הצמיג, בין היתר:

החריצים בצמיג הרכב נועדו לניקוז מים בכביש רטוב.

practiceimage