מאגר שאלות תאוריה

תפקידי החריצים בסוליית הצמיג, בין היתר:

  • לאפשר ניקוז של המים שבין הכביש לבין הצמיג ולמנוע את שחיקת הצמיגים.
  • לאפשר ניקוז יעיל של המים בין הצמיג לבין כביש רטוב.
  • לאפשר ניקוז של המים שבין הכביש לבין הצמיג ולמנוע את שחיקת המנוע.
  • לאפשר ניקוז של המים שבין הכביש לבין הצמיג ולשמור על לחץ האוויר בצמיגים.

הסבר: החריצים בצמיג הרכב נועדו לניקוז מים בכביש רטוב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה