בחירת רישיון
התחברות

"רכב להסעת תלמידים" הוא:

רכב אשר רשות הרישוי אישר להסעת תלמידים.