מאגר שאלות תאוריה

מהו היתרון שיש לנהג בנסיעה במהירות נמוכה במצבים מסוכנים?

  • מרחק התגובה יהיה ארוך יותר ויספיק לעצירה.
  • מרחק התגובה, הבלימה והעצירה ארוכים יותר, ולכן הבטיחות משתפרת.
  • מרחקי התגובה, הבלימה והעצירה כולם קצרים יותר.
  • זמן התגובה יהיה ארוך יותר והנהג יספיק להחליט נכון.

הסבר: כאשר נוסעים במהירות נמוכה מרחק העציר קצר יותר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה