בחירת רישיון
התחברות

מהו היתרון שיש לנהג בנסיעה במהירות נמוכה במצבים מסוכנים?

כאשר נוסעים במהירות נמוכה מרחק העציר קצר יותר.