מאגר שאלות תאוריה

האם כל מונית חייבת במערכת למניעת נעילת גלגלים א-בי-אס (ABS)?

  • לא, רק מוניות עירוניות חייבות.
  • לא. החובה חלה רק על אוטובוסים ועל רכב נוסעים פרטי.
  • כן.
  • לא. החובה חלה רק על אוטובוסים ועל רכב מסחרי.

הסבר: כן. מערכת למניעת נעילת גלגלים מונעת מהרכב להחליק כאשר בולמים בחוזקה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה