מאגר שאלות תאוריה

מתי מותר להשתמש באור הגבוה ברכב ב"זמן תאורה"?

  • בדרך שאינה עירונית, כשנוסעים בשיירה.
  • רק בדרך מהירה.
  • בדרך עירונית שיש בה תאורת רחוב ובדרך שאינה עירונית.
  • בדרך שאינה עירונית, כשתנאי התנועה מאפשרים זאת ואין רכב ממול.

הסבר: להארת הדרך כאשר חשוך ואין רכב מלפנים או ממול .

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה