בחירת רישיון
התחברות

מתי מותר להשתמש באור הגבוה ברכב ב"זמן תאורה"?

להארת הדרך כאשר חשוך ואין רכב מלפנים או ממול .