בחירת רישיון
התחברות

איזה רכב ייחשב ל ״רכב מסחרי״?

רכב מסחרי נועד להובלת מטען אם בשכר ואם לא.