מאגר שאלות תאוריה

איזה רכב ייחשב ל ״רכב מסחרי״?

  • רכב המשמש – או המיועד לשמש – להובלת משא בשכר, לעסקו ולמסחרו של בעל הרכב.
  • כל רכב המשמש לפרנסתו של בעל הרכב או לפרנסת הנוהג בו.
  • כל רכב שאינו רכב פרטי ואינו רכב נוסעים.
  • רכב המשמש להובלת סחורות בשכר בלבד.

הסבר: רכב מסחרי נועד להובלת מטען אם בשכר ואם לא.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה