בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לנהוג ברכב כשאחד מגלגלי הנגרר או הנתמך אינו בא במגע עם הכביש (בגלל צורת חיבורו או הטענתו של הרכב)?

כל גלגלי הנגרר חייבים לגעת בכבכש.