מאגר שאלות תאוריה

מהו הדין באשר להובלת עגלת נכים במונית?

  • תחנת השירות קובעת את תנאי הובלת העגלה ואת מחירה.
  • אין לגבות שכר על הובלת העגלה, אבל נהג מונית רשאי לסרב להוביל יותר מעגלה אחת.
  • מותר להוביל, אך מחיר הובלת העגלה יהיה מחצית ממחיר הנסיעה הרגיל.
  • המפקח על התעבורה קובע את מחיר הובלת עגלת הנכים ואת תנאי ההובלה.

הסבר:

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה