מאגר שאלות תאוריה

האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או מהכידון בעת הנהיגה?

  • מותר, אבל רק לצורך כיוון מקלט הרדיו או הפעלת המצית.
  • אסור, פרט להחלפת הילוך או לאיתות במחוון הכיוון (וינקר) או להבטחת פעולתו התקינה של הרכב.
  • אסור בכל מקרה.
  • מותר, לצורך שימוש בטלפון נייד.

הסבר: יש לנהוג כאשר 2 ידיים על ההגה. אלה לביצוע פעולת נהג ולזמן קצר ביותר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה