בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או מהכידון בעת הנהיגה?

יש לנהוג כאשר 2 ידיים על ההגה. אלה לביצוע פעולת נהג ולזמן קצר ביותר.