בחירת רישיון
התחברות

איזה תמרור אינו אוסר חניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק"ג, בלילה?

תמרור 436 מבטל את תמרור 435 האוסר חניה.

practiceimage