מאגר שאלות תאוריה

איזה תמרור אינו אוסר חניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק"ג, בלילה?

  • 432
  • 433
  • 435
  • 436

הסבר: תמרור 436 מבטל את תמרור 435 האוסר חניה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה