מאגר שאלות תאוריה

אילו פעולות ינקוט נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?

  • ייסע לתחנת המשטרה וימסור שם את פרטיו.
  • יגיש לנפגע עזרה מתאימה כפי יכולתו והכשרתו, יזעיק את כוחות ההצלה וימתין במקום עד בואם.
  • ידווח למשטרה על התאונה בתוך 72 שעות.
  • יחליף פרטים עם יתר המעורבים בתאונה – ואז אין צורך בהודעה למשטרה.

הסבר: אין להפקיר פצוע לכן על הנהג להגיש עזרה ככל יכולתו להזמין את כוחות ההצלה ולהמתין איתו עד בואם.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה