בחירת רישיון
התחברות

אילו פעולות ינקוט נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?

אין להפקיר פצוע לכן על הנהג להגיש עזרה ככל יכולתו להזמין את כוחות ההצלה ולהמתין איתו עד בואם.