בחירת רישיון
התחברות

מה המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי באזור שבו הוצב התמרור (כשאין תמרור המציין אחרת)?

התמרור מציין כניסה לדרך עירונית שבה המהירות המותרת המקסימלית היא 50 קמ"ש

practiceimage