בחירת רישיון
התחברות

כיצד תשפיע נהיגתך בימין הכביש על שדה הראייה של נהגים אחרים?

נסיעה בצד ימין פותחת את שדה הראיה לרכבים הנוסעים בעקבותיך.