בחירת רישיון
התחברות

אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?

אפשר לאותת ביד.