מאגר שאלות תאוריה

אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?

  • חובה לאותת ביד – במזג אוויר נאה בלבד.
  • חובה לאותת ביד – בלילה בלבד.
  • אסור. חייבים לאותת במחוון הכיוון (וינקר).
  • חובה לאותת ביד בנסיבות אלה.

הסבר: אפשר לאותת ביד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה