בחירת רישיון
התחברות

אתה מתקרב למפגש מסילת ברזל, ולפני שהגעת למפגש ניתן אות אזהרה. מה חובתך?

אות אזהרה מציין התקרבות רכבת ועלינו לעצור עצירה מוחלטת

practiceimage