מאגר שאלות תאוריה

אתה מתקרב למפגש מסילת ברזל, ולפני שהגעת למפגש ניתן אות אזהרה. מה חובתך?

  • האט רק אם אתה רואה רכבת מתקרבת.
  • התעלם מהאות והמשך בנסיעתך. אתה היית שם לפני האות.
  • עצור ואל תמשיך בנסיעתך.
  • האט רק כאשר אתת מפעיל אות אזהרה.

הסבר: אות אזהרה מציין התקרבות רכבת ועלינו לעצור עצירה מוחלטת

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה