בחירת רישיון
התחברות

מהי הסכנה הצפויה לנוהג ברכב הפונה ימינה, במהלך ביצוע הפנייה?

על עף שאסורה העקיפה מימין רכב דו גלגלי יכול נלעקוף אותנו בסיבוב ומכיוון שזה שטח מת ולא מכוסה ע"י המראות יכולה להיגרם תאונה