מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • סכנת החלקה.
  • עקומה שמאלה ואחר כך ימינה.
  • הקפד לנסוע במרכז הכביש.
  • כביש משובש.

הסבר: תמרור אזהרה שמזהיר על אפשרות החלקה בכביש רטוב למשל

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה