מאגר שאלות תאוריה

כיצד ינהגו הנוהגים ברכב בדרך צרה ותלולה (עלייה חדה)?

  • מי שהגיע ראשון ייכנס ראשון לקטע הצר.
  • אם צריך, יעצור נהג הרכב היורד את רכבו, ויאפשר לרכב העולה להמשיך בנסיעתו.
  • די אם שניהם יימינו לשפת הכביש, כדי למנוע התנגשות.
  • אם צריך, יעצור נוהג הרכב העולה את רכבו, ויאפשר לרכב היורד להמשיך בנסיעתו.

הסבר: לרכב נעולה יש קושי בלעצור בעליה ולהמשיך לנסוע לכן על הרכב היורד לתת לו זכות בדרך צרה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה