בחירת רישיון
התחברות

כיצד ינהגו הנוהגים ברכב בדרך צרה ותלולה (עלייה חדה)?

לרכב נעולה יש קושי בלעצור בעליה ולהמשיך לנסוע לכן על הרכב היורד לתת לו זכות בדרך צרה.