בחירת רישיון
התחברות

כיצד ניתן להקטין את בעיית הסינוור מרכב הבא ממולך?

הורד את העיניים מהרכב המסנוור, הורד מהירות ותתמקד בקו הצהוב שלימין הדרך.